• drobnicamorska
  • kolejchiny
  • kontener
  • podrecznik
  • mag
  • linia
  • facebook drobnicamorska.pl
  • linkedin drobnicamorska.pl

Słownik pojęć

BAF (Bunker Adjustment Factor)

Zmienny dodatek paliwowy, czyli dodatek do podstawowej stawki frachtu morskiego, ustalany raz na jakiś czas (np. na miesiąc) przez armatorów / przewozników w celu wyrównania ewentualnych strat wynikających ze zmian na rynku paliw;

AMS (Automated Manifest System)

"24-HOUR RULE", automatyczny system zgłaszania danych przy eksporcie do USA.

Bill of Lading (skrót B/L)

Konosament, morski list przewozowy.

CAF (Currency Adjustment Factor)

Zmienny dodatek walutowy, czyli dodatek do podstawowej stawki frachtu morskiego, ustalany raz na jakiś czas (np. na miesiąc) w celu wyrównania ewentualnych strat wynikających ze zmian na rynku walut.

Dem & Det (Demurrage & Detention)

Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego do podjęcia kontenera z portu. Opłaty z tytułu detention obejmują okres od momentu podjęcia do zdania pustego kontenera do portu. Długość okresu wolnego od demurrage i detention może być różna, uzalezniona jest od warunków oferowaych przez armatorów i wynika z zapisu w taryfach armatorskich, jak i indywidualnych warunków umowy z armatorami.

CAM (China Customs Advanced Manifest)

System manifestowania przesyłek w Chinach.

Dokument EUR 1

Dokument EUR.1 jest świadectwem przewozowym, właściwym dla stosowania obniżonych stawek celnych, także zawieszonych lub ustanowionych w ramach traktatowych kontyngentów taryfowych.

Dokument celny SAD

Jednolity Dokument Administracyjny obowiązuje wyłącznie w przypadku importu i eksportu towarów z/do krajów trzecich, tj. nie należących do Unii Europejskiej.

Dokument celny T2L

Dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów.

ISPS (International Ship & Port Facility Security fee)

Opłata pobierana przez wszystkich armatorów oraz porty morskie w związku z nałożonym obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w portach i w żegludze.

EBS (Emergency Bunker Surcharge)

Specjalna dopłata służąca zniwelowaniu wahań cen paliwa, każdorazowo decyzja o jej naliczeniu podejmowana jest przez armatora realizującego transport.

FCL (Full Container Load)

Przesyłka pełnokontenerowa, gdy jeden klient wykupuje całą pojemność kontenera dla swojego towaru.

POL (Port of loading)

Port załadunku.

POD (Port of discharge)

Port wyładunku.

LCL (Less than Container Load)

Przesyłka drobnicowa przesyłana wspólnie z przesyłkami innych klientów w jednym kontenerze, tzw. zbiorczym w transporcie morskim, inaczej niż w drogowym, 1 cbm przyrównywany jest do 1 tony i w oparciu o to porównanie liczona jest stawka frachtowa za przesyłkę.

SOC (Shipper Own Container)

Kontener załadowcy.

LCL / FCL

Przesyłki drobnicowe konsolidowane w kraju nadania od kilku różnych załadowców dla jednego odbiorcy w jeden kontener zbiorczy.

Sea Waybill

Konosament ekspresowy wystawiany w jednym egzemplarzu nie jest wymagana prezentacja oryginału armatorowi (spedytorowi), aby zwolnił towar odbiorcy.

Piracy Risk Surcharge (skrót PRS)

Dodatek antypiracki, dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Zatoki Adeńskiej.

Terminal Handling Charges (THC)

Koszty portowe/terminalowe opłaty związane z przeładunkiem kontenera w porcie, rozformowaniem, złożeniem towaru na magazyn oraz przeładunkiem na samochód; w porcie kraju nadania, jak i przeznaczenia; składają się na tę opłatę różne koszty częściowe za poszczególne operacje wykonywane w portach / na terminalach.

TT (Transit Time)

Przewidywany czas transportu.

WRS (War Risk Surcharge)

Dodatek frachtowy pobierany za ryzyko wojenne.

W/M (Współczynik waga/miara)

Do obliczenia frachtu wybiera się wartość większą (liczbę ton lub metrów sześciennych), następnie mnoży ją przez podaną stawkę, jeżeli obliczony fracht jest niższy od stawki minimalnej, należy przyjąć stawkę minimum

Współczynnik przestrzenności

Określa jaką przestrzeń zajmuje jednostka wagowa danego ładunku. Jako jednostkę wagową przyjmuje się najczęściej 1 tonę metryczną lub 1 tonę angielską a objętość wyraża się w metrach sześciennych lub stopach angielskich.

V.A.T.O.S. (Valid At the Time of Shipment)

Dotyczy dodatków do frachtu morskiego


Fracht morski: 0,- USD
Ładunki obsługuje Morska Agencja Gdynia Sp. Z o.o.
Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności
ZAMKNIJ
Dziękujemy!
Twoje zapytanie zostało wysłane.

Kontakt:
Magdalena Nalbach
tel. +48 58 785 3744
tel. kom. +48 607 605 448
e-mail: m.nalbach@kontener.pl