• drobnicamorska
  • kolejchiny
  • kontener
  • podrecznik
  • mag
  • linia
  • facebook drobnicamorska.pl
  • linkedin drobnicamorska.pl

Polityka prywatności

 

O nas

Administratorem danych osobowych jest Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, NIP: 5860157896 (zwana dalej: Spółką).

Postanowienia ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.
 
Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Opracowujemy polityki i procedury, organizujemy szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych prawników
w tym zakresie.
 
Odwiedzając strony internetowe administrowane przez Spółkę lub korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną mają Państwo kontrolę na przekazywanymi nam danymi osobowymi. Zbieranie
i przetwarzanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane od Państwa służą:

- wykonaniu zawartej umowy;
- wykonaniu ciążącego obowiązku prawnego m.in. z zakresu prawa podatkowego, rachunkowego, ubezpieczeń społecznych itp.;
- zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółki poprzez m.in. odnotowywanie danych w sytuacji wejścia na teren Spółki jak również rejestrowanie wizerunku przez stosowany przez Spółkę monitoring;
- podjęciu kontaktu w celu przedstawienia informacji o aktualnej ofercie Spółki;
- przesyłaniu informacji marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: inspektor@mag.pl.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Zapewniamy, aby dane osobowe były:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
- zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. W obowiązujących politykach, określamy, że nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie:

- zgody - okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
- uzasadnionego interesu administratora danych - okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu;
- obowiązujących przepisów prawa - okres przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
- konkretnych wymogów prawnych lub umownych - okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy trwa maksymalnie 20 lat.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia;
- ograniczenia przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.

Upoważnienia

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lub krajowego.

Pliki cookies

Korzystając z serwisów wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez Spółkę cookies, powinni je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z serwisów wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez Spółkę cookies, powinni je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

Cookies - ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Informujemy, że Spółka nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych ? Marlena Kaźmierczak, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. T. Wendy 15, 81-341 Gdynia, adres e-mail: inspektor@mag.pl, nr. telefonu: + 58 742 36 00.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018 r.

Naszym założeniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Rozwój technologii oraz zmiany prawa powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na naszych stronach.


Fracht morski: 0,- USD
Ładunki obsługuje Morska Agencja Gdynia Sp. Z o.o.
Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności
ZAMKNIJ
Dziękujemy!
Twoje zapytanie zostało wysłane.

Kontakt:
Magdalena Nalbach
tel. +48 58 785 3744
tel. kom. +48 607 605 448
e-mail: m.nalbach@kontener.pl